Alihan Derinçek1, Mehmet Türker2, Murat Çınar1, Özgür Çetik2, Barış Kalaycıoğlu3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Başkent University, Adana, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
3Kırıkkale University, Faculty of Mechanical Engineering, Kırıkkale, Turkey

Keywords: Kemik vidaları; lomber vertebra cerrahisi; osteoporoz; tedavi başarısızlığı

Abstract

Bu çalışmada osteoporotik lomber omurlarda iflas etmiş pedikül vidalarının revizyonunda kifoplasti ile pedikül delik polimetilmetakrilat (PMMA) güçlendirme tekniklerinin biyomekanik karşılaştırması yapıldı.