Yaşar Mahsut Dinçel, Yavuz Arıkan, Devrim Özer, Şeckin Basılgan

Department of Orthopedics and Traumatology, Metin Sabancı Baltalimanı Bone and Joint Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: Aşil tendon; ailesel hiperkolesterolemi; flexor hallucis longus transferi; kuadriseps tendon grafti; şişlik; ksantoma.

Abstract

Aşil tendonunu ksantomaları, nadir görülen, hiperlipidemi ile yüksek oranda ilişkili kitlelerdir. İki farklı tipi vardır: Ailesel hiperkolesterolemi zemininde ksantomozlar ve serebrotendinöz ksantomatozlar. Bu olguda, hiperkolesterolemi zemininde, iki taraflı Aşil tendonundaki ksantomalar, Aşil tendonunun bir bölümü ile birlikte rezeke edildi. Hasta, yürüme zorluğu ve her iki topukta şişlik şikayetleri ile kliniğimize başvuran 49 yaşında bir erkekti. Şişlikler travma öyküsü olmadan sinsice başlamıştı. Ksantomlar aynı cerrahi teknikle de olsa farklı zamanlarda ameliyat edildi. Otogreft için kuadriseps tendon grefti ve fleksör hallucis longus transferi kullanıldı. Aşil tendonu şişliği olan olgularda ksantoma göz önünde bulundurulmalıdır. Ksantomaların rekürrensini önlemek için tamamen rezeke edilmeleri gereklidir. Rezeksiyon sonrası ortaya çıkan büyük boşluklar ve Aşil tendon rekonstriksiyonu; kuadriseps tendon otogrefti (kemik içeren) ve flexor hallucis longus tendonu kullanılarak yapılabilir. Bu teknik ile fonksiyonel bir ayak bileği ve Aşil tendonu elde edilebileceğine inanıyoruz.