Karoly Pap1, Gabor Vasarhelyi2, Tamas Gal3, Gyorgy Nemeth4, Bence Abonyi2, Laszlo Rudolf Hangody2, Gyorgy Mark Hangody2, Laszlo Hangody3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary Department of Traumatology, Semmelweis University, Budapest, Hungary
2Department of Orthopedics and Traumatology, Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary
3Department of Orthopedics and Traumatology, Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary, Department of Traumatology, Semmelweis University, Budapest, Hungary
4SanatMetal Ltd. Eger, Hungary

Keywords: Çimentosuz p rotez; f onksiyonel d eğerlendirme; hidroksiapatit; diz; titaniyum plazma spreyi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, titanyum plazma sprey ve hidroksiapatit gözenekli kaplama kombinasyonu ile kaplanmış SanatSwing çimentosuz total diz protezi tanıtıldı ve erken sonuçları SanatSwing çimentolu diz protezi ile karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Eylül 2012 - Şubat 2017 arasında total diz replasmanı yapılan 278 hasta karşılaştırıldı. Toplam 142 hastada (Group A; 78 erkek, 64 kadın; ort. yaş 69±14), çimentolu SanatSwing diz protezi ve 136 hastada (Group B; 83 erkek, 53 kadın; ort. yaş 59±10) çimentosuz SanatSwing diz protezi implante edildi. Ortalama iki yıllık takip süresinden sonra radyografilerde implant pozisyonu ve periprostetik kemik koşulları araştırıldı. Hareket açıklığı, ağrı seviyesi, ağrısız yürüyüş mesafesi ve merdiven çıkma yeteneği değerlendirildi.
Bulgular: Ameliyat öncesi skorlar, son ziyaretlerinin skorları ile karşılaştırıldığında hem çimentolu hem de çimentosuz gruplarda belirgin iyileşme gözlendi, ancak çimentolu ve çimentosuz gruplar arasında ölçülen puanlarda bir fark bulunmadı. Her iki grupta da komplikasyon oranları düşük ve neredeyse benzerdi ve aralarında anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Titanyum plazma spreyi ile hidroksiapatit gözenekli kaplama tekniğinin kombinasyonunu çimentosuz protezlerde kullandık. Elde ettiğimiz sonuçlar bize, yeni SanatSwing çimentosuz total diz protezi serisinin çimentolu total diz artroplastisine mükemmel bir alternatif olabileceğini gösterdi.