Hakan BOYA1, Özal ÖZCAN1, Şükrü ARAÇ2

1Başkent Üniversitesi, Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

Keywords: Kalça, Eklem, Geçici Osteoporoz, Kemik İliği Ödemi.

Abstract

Yetişkinlerde ki kalça ağrısının ayırıcı tanısında avasküler nekroz, enfeksiyon, artrit, tümör araştırılır. Klinik tablo, radyoloji ve laboratuar incelemeleri tanı konulmasında belirleyicidirler. Kalça ekleminin kemik iliği ödemi sendromu (KİÖS) da kalça ağrısının ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken, sekel bırakmadan kendiliğinden iyileşen, etyolojisi bilinmeyen bir hastalıktır. Hastalığın tanınabilmesi için hastalıktan haberdar olmak gereklidir, aksi takdirde tanı konulması gecikeceği gibi lüzumsuz tetkik ve tedavi uygulamaları ortaya çıkabilir. Sol kalça ağrısı olan 32 yaşındaki erkek hasta, radyolojik (radyografi, manyetik rezonans görüntüleme) ve laboratuar değerlendirmeleri sonucunda KİÖS tanısı alarak takip edildi. Ağrı kontrolü için kalçaya yük verilmedi, nonsteroid antiinflamatuvar ilaç kullanıldı. 6. ayda yapılan kontrolde klinik ve radyolojik olarak iyileşme izlendi.