İbrahim Halil Kafadar1, Ahmet Güney1, Cemil Yıldırım Türk1, Mithat Öner1, Sibel Silici2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey

Keywords: Hayvan deneyleri; osteoporoz; polen; menopoz sonrası; arı sütü

Abstract

Bu çalışmada arı sütü ve arı poleninin ooferektomi yapılan sıçan modelinde osteoporoza bağlı kemik kaybını azaltıp azaltmadığı araştırıldı.