Keyword Pages
fracture fixation 125
intra-articular fractures 125
intramedullary 125
tibial fractures. 125
kırık sabitlenmesi 125
intraartiküler kırıklar 125
intramedüller 125
tibia kırıkları. 125
aneurysmal bone cyst 175
patella 175
patellar ligament 175
patellofemoral joint. 175
anevrizmal kemik kisti 175
patellofemoral eklem. 175
biomechanical comparison 138
cortical screws 138
pullout strength. 138
biyomekanik karşılaştırma 138
kortikal vidalar 138
çekme gücü. 138
elderly population 146
femoral neck fracture 146
incidence 146
risk factors 146
second hip fracture. 146
yaşlı nüfus 146
femur boyun kırığı 146
insidans 146
risk faktörleri 146
ikinci kalça kırığı. 146
general anesthesia 153
inflammatory response 153
spinal anesthesia 153
surgery 153
total knee arthroplasty. 153
genel anestezi 153
inflamatuvar yanıt 153
spinal anestezi 153
cerrahi 153
total diz artroplastisi. 153
escobar syndrome 171
femoral osteotomy 171
multiple pterygium syndrome 171
rehabilitation. 171
escobar sendromu 171
femoral osteotomi 171
multiple pterygium sendromu 171
rehabilitasyon. 171
crystal arthropathy 167
gout arthritis 167
monoarthritis 167
septic arthritis 167
kristal artropati 167
gut artriti 167
monoartrit 167
septik artrit. 167
avascular necrosis 179
müller-weiss disease 179
navicular bone. 179
avasküler nekroz 179
müller-weiss hastalığı 179
naviküler kemik. 179
femoroacetabular impingement 160
functional outcome 160
surgical hip dislocation 160
treatment. 160
femoroasetabüler sıkışma 160
işlevsel sonuç 160
cerrahi kalça dislokasyonu 160
tedavi. 160
arthrodesis 132
arthroscopy 132
kienböck’s disease 132
midcarpal fusion 132
wrist. 132
artrodez 132
artroskopi 132
kienböck hastalığı 132
midkarpal füzyon 132
el bileği. 132