Yılmaz TOMAK1, Nevzat DABAK1, Köksal TİLKİ2, Birol GÜLMAN1, T Nedim KARAİSMAİLOĞLU1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Sağlık Bakanlığı Ünye Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

Keywords: Gelişimsel Kalça Çıkığı, Salter İnnominate Osteotomisi, Açık Redüksiyon, Komplikasyon.

Abstract

Giriş: Gelişimsel kalça çıkığı’nın (GKÇ) tedavisi kalçanın konsantrik redüksiyonu, femur başı- asetabulum ilişkisinin tekrar temin edilmesi, stabilitenin korunması ve normal gelişimin sağlanmasıdır. GKÇ’nın tedavisinde bir çok yöntem olmasına rağmen, bunların hepsinde de bazı komplikasyonlar ve başarısız sonuçlar görülebilir. Hastalar ve
Yöntem: Gelişimsel kalça çıkığı tanısı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda açık redüksiyon ve Salter innominate osteotomisi (SIO) uygulanan 102 olgunun 128 kalçası çalışma grubunu oluşturdu. Bu olgularda ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Olguların 37’sinde (%28.9) tesbit edilen avasküler nekroz (AVN), en sık karşılaşılan komplikasyon olarak dikkat çekti. Bu yüksek oranın, ameliyat öncesi dönemde uygulanan konservatif tedavi yöntemleriyle de ilgisi olduğu düşünüldü. Olguların 9’unda (%7.0) Kirchner teli migrasyonu, 6’sında (%4.7) resubluksasyon, 5’inde (%3.9) redislokasyon, 4’ünde (%3.2) greft kayması, 3’ünde (%2.3) enfeksiyon, 2’sinde (%1.6) kalça eklem kontraktürü, 2’sinde (%1.6) ankiloz, 1’inde (%0.8) femur diafiz kırığı, 1’inde (%0.8) ekstremite uzunluk farkı saptandı. Çalışma grubunda görülen komplikasyon oranları genel olarak literatür ile uyumlu idi.
Sonuç: SIO ile açık redüksiyonun kombine kullanılması, teknik olarak güç bir operasyondur. Açık redüksiyon ve SIO uygulamasında, komplikasyonların azaltılması ya da sakınılmasında yöntemin endikasyonlarına uyulması, ameliyat öncesi önkoşulların yerine getirilmesi, cerrahi deneyimin ve ameliyat sonrası bakım prensiplerinin en önemli kriterler olduğu kanısındayız.