Erdem Aras Erdem Aras1, O. Şahap Atik2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
2Professor of Orthopedic Surgery, Turkish Joint Diseases Foundation, Ankara, Turkey

Keywords: Augmentasyon; kemik morfogenetik proteini; kemik; kıkırdak; bağ; ortobiyoloji; trombosit zengin plazma.

Abstract

Ortobiyolojik malzemeler, ortopedik cerrahinin odağındaki dokuların iyileşmesini ve rejenerasyonunu destekleyen biyolojik olarak türetilmiş malzemelerdir. Kemiklerin, bağların, tendonların ve kıkırdağın herbirinin farklı iyileşme ve rejenerasyon özellikleri olması nedeniyle bu dokular ile ilişkili tedavi stratejileri ve klinik problemler de birbirinden oldukça farklıdır. Ortobiyoloji eski bir kavram olsa da, bu alandaki gelişmelerin büyük bir kısmı son iki onyıl içerisinde gerçekleşmiştir. Çok sayıda umut verici laboratuvar çalışması, ortobiyolojinin ortopedinin bir sonraki bölümünü başlatabilecek bir potansiyel taşıdığını göstermektedir. Bu yazıda, ortobiyoloji kullanımı, bu konudaki araştırmalar ve ortobiyolojinin gelecek potansiyeli odaktaki dokular kısaca için gözden geçirildi.