Teoman Atıcı1, Namık Şahin2, Sinan Çavun3, Cüneyt Özakin4, Tufan Kaleli1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Uludag University, Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
3Department of Medical Pharmacology, Uludag University, Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
4Department of Medical Microbiology, Uludag University, Faculty of Medicine, Bursa, Turkey

Keywords: Antibiyotik elüsyonu; kemik çimentosu; enfekte artroplasti; boşluk doldurucu.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada çeşitli kemik çimentolarına farklı evrelerde eklenen antibiyotiklerle hazırlanan boncuk tipli ve eklem boşluk dolduruculardan antibiyotik salınımı ve biyolojik etkinliği karşılaştırıldı. Gereç ve yöntemler: Benzer viskoziteye sahip iki tip antibiyotiksiz çimentoya (Simplex®, Biomet®) ve gentamisin içeren çimentoya (Refobacin®) 4 gram vankomisin ilave edildi. Çimento boncuklarını ve kalça boşluk doldurucularını oluşturmak için hazırlanan örneklerden toplam altı farklı grup oluşturuldu. Çimento hamur fazında iken vankomisin eklenerek de iki alternatif grup oluşturuldu. Antibiyotik salınımı ve biyolojik aktivite immunoassay teknikleri ve agar-disk difüzyon yöntemleri ile değerlendirildi.
Bulgular: Boncuk grubunda 2-4 kat daha fazla olmak üzere tüm gruplarda ilk haftada hızlı antibiyotik salınımı görüldü. Simplexalternatif ile Simplex, Biomet, Refobacin-zincir ve Biomet-boşluk doldurucu ile Refobacin-zincir grupları arasında antibiyotik salınımı ve salınma hızındaki değişim anlamlı olarak farklıydı (p<0.05). Antibiyotiklerin elüsyonu, konvansiyonel veya alternatif yöntemlerle hazırlanan hareketli boşluk doldurucularda farklı değildi (p>0.05). Biomet çimento, agarda daha büyük difüzyon inhibisyon bölgesi gösterdi. Biomet çimento ile hazırlanan boncuk ve hareketli boşluk doldurucularda biyolojik etkinlik farkı yoktu (p>0.05). Agar ve disk difüzyon inhibisyon zonları gruplar arasında anlamlıydı (p<0.05).
Sonuç: Çimento boncukları, çimento tipine veya hazırlama yöntemine bakılmaksızın daha fazla antibiyotik salınımı sağlamaktadır. Simplex P® çimento Biomet’den daha düşük anti-bakteriyel verime sahiptir. Farklı yöntemlerle ve farklı zamanlarda vankomisin eklenerek ve karıştırılarak hazırlanan materyallerde ve ticari olarak antibiyotik yüklü çimentoda farklı yöntemlerin sonuçlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.