Utku KANDEMİR, Muharrem YAZICI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Keywords: Ekstrofi Vezika, Kalça Eklemi, Alt Ekstremite, Ortopedik Cerrahi.

Abstract

Ekstrofi vezika tedavisinde amaçlar böbrek fonksiyonlarını koruyarak kontinans ve fonksiyonel ekstrenal genitalia elde etmek ve karın duvarının güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlamaktır. Tedavi amaçlarına ulaşmak için yapılacak genitoüriner rekonstrüksiyona yardımcı olmak için çeşitli pelvik osteotomiler tanımlanmıştır. Ortopedik açıdan fonksiyonel kısıtlılık sözkonusu değildir ancak hastalar muhtemel patellofemoral problemler açısından takip edilmelidir.