Mehmet SUBAŞI, Cumhur KESEMENLİ, Ahmet KAPUKAYA, Hüseyin ARSLAN, Serdar NECMİOĞLU

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: Tüberküloz, Omuz Eklemi.

Abstract

Giriş: Son yıllarda tuberküloz enfeksiyonlarında artış gözlenmesi üzerine, dikkatler tekrar bu hastalığın tedavisine çevrilmiştir. Tartışmalar bu hastalıkta uygulanan cerrahi teknikler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Hastalar ve
Yöntem: 1995-2000 yılları arasında primer omuz tuberkülozlu 7 hasta tedavi edildi. Beşi erkek, 2’si kadın olan hastaların yaş ortalaması 23 idi. Hastaların tamamına açık biopsi ve 12 ay süreyle üçlü kemoterapi uygulandı. Hiçbir hastaya sinoviektomi ve primer artrodez yapılmadı.
Sonuç: Hastalar ortalama 28 ay takip edildiler. Wilkinson kriterlerine göre, hastaların 4’ü mükemmel ve iyi, 2’si orta, 1’i ise kötü olarak değerlendirildi.
Tartışma: Martini sınıflamasına göre evre I ve II’de sadece kemoterapi, evre III ve IV’te ise başlangıç olarak debritman, daha sonra gerekirse artrodez uygulanması kanısındayız.