Sezgin SARBAN1, Adnan BAĞRIAÇIK2

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2İstanbul İstinye Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Total Diz Protezi, Tibia Vara, Yüksek Tibial Osteotomi.

Abstract

Ekstraartiküler tibial aligman sorunu olan gonartrozda, standart yumuşak doku gevşetmesi ve intraartiküler kemik rezeksiyonuyla stabil bir total diz protezi elde etmek zordur. Tibia vara ve eşlik eden gonartrozda, simultane açık kama yüksek tibial osteotomi ve uzun tibial stemli total diz protezi uyguladığımız olgunun sonuçlarını tartışmayı amaçladık. Altmış yedi yaşında bayan hasta, sol dizde aşırı ağrı ile başvurdu. Yapılan muayene ve radyolojik incelemesinde sol dizde ileri evre gonartroz ve tibia vara deformitesi saptandı. Vücut kitle indeksi 42 idi (> 30). Hastaya simultane total diz protezi, açık kama yüksek tibial osteotomi ve otojen greft uygulaması yapıldı. Postoperatif femorotibial aligman açısı 6° valgus olarak belirlendi. Altıncı aydaki radyolojik incelemede greft kooperasyonu tama yakındı. Operasyondan bir yıl sonra, merdiven inerken düşme sonrası sol dizde şiddetli ağrı ve deformite ile acil servise başvurdu. Radyolojik incelemede tibial stemde kırık, osteotomi-greft hattında impaksiyon mevcuttu. Gonartroza eşlik eden aşırı tibia vara’da, simultane total diz protezi ve yüksek tibial osteotomi iyi bir alternatiftir fakat obezlerde minör travma ile osteotomi hattında tekrar kırık oluşabileceği unutulmamalıdır.