Sercan AKPINAR, Metin ÖZALAY, Murat Ali HERSEKLİ, Gürkan ÖZKOÇ, Reha N TANDOĞAN

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Keywords: Omuz artroskopisi, Mini-açık tamir, Rotator manşet.

Abstract

Amaç: Rotator manşet hastalıkları, omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığının en sık sebepleri arasındadır. Çalışmanın amacı, rotator manşet hastalığı nedeniyle artroskopik subakromiyal dekompresyon ile birlikte mini-açık tamir uyguladığımız hastaların fonksiyonel sonuçlarının ortaya konmasıdır. Hastalar ve
Yöntem: Yaş ortalaması 59.4 (44-70) olan, 10 erkek ve 19 kadın toplam 29 hastaya mini-açık rotator manşet tamiri uygulandı. Tüm hastalara tamir öncesinde artroskopik subakromiyal dekompresyon yapıldı. Rotator manşet yırtıklarının 9’unda (%31) 1 cm’lik, 10’unda (%35) 2 cm’lik yırtık, 6’sınde (%21) 3 cm’lik yırtık ve 4’ünde (%13) 4 cm’lik yırtık tespit edildi. Yırtıklar dikiş kancası ve/veya transosseöz yöntem kullanılarak mini-açık yöntemle tamir edildi.
Sonuçlar: Hastaların ortalama takip süreleri 19 ay (6 ay- 40 ay) idi. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası ortalama Constant omuz skorları sırasıyla 54 (40-67) ve 86 (72-96) olarak bulundu. Constant skorlamasına göre 25 hasta (%86) iyi ve mükemmel, 4 hasta (%14) orta olarak değerlendirildi. Hiçbir hastada kötü sonuç alınmadı.
Tartışma: Rotator manşetin mini-açık yöntemle tamiri pek çok avantaja sahip bir yöntemdir. Bu çalışmada bu yöntemin morbiditesinin düşük olduğunu, perioperatif ağrının daha az geliştiğini, hastaların rehabilitasyonunun daha kolay yapıldığını, artroskopi ile ilave eklem içi problemlerin tespit edildiğini gördük.