Murat TONBUL, Taner BEKMEZCİ, Mehmet Uğur ÖZBAYDAR, Mehmet ALTUN, Okan YALAMAN

SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Ayak bileği, artroskopi, sübjektif görsel karşılaştırma skalası.

Abstract

Giriş: Ayak bileği artroskopisi yapılan 35 hastada, yapılan girişimin yararlılığının ve risk-lerinin araştırılmasıdır. Hastalar ve
Yöntem: Kliniğimizde Mart 1995 – Mayıs 2002 tarihleri arasında aynı cerrah tarafından 35 hastaya ayak bileği artroskopisi uygulandı. Bu hastalardan son muayeneye gelen 17 tanesi ortalama 22.65 (6-88) ay takip edildi. Hastaların 8’i erkek, 9’u kadındı. Ortalama yaş 37 (21-58 yıl) yıldı. Ameliyat öncesi semptomların süresi ortalama 42 (4-108 ay) aydı. Tüm hastalara ameliyat sırasında bir asistan yardımıyla manuel distraksiyon uygulandı. Ameliyat öncesi klinik ve radyolojik muayeneler gerçekleştirildi. Son takipte klinik ve radyolojik muayene ve sübjektif görsel karşılaştırma skalası ile hastalar değerlendirildi. 17 hastanın 12 tanesi ameliyat öncesi ortalama 3.8 (3-12 ay) ay konservatif olarak tedavi edilmeye çalışıldı.
Bulgular: Hastaların 7 tanesinde talusta osteokondral lezyon, 4’ünde kırık sonrası skarlaşma, 1’inde kemik sıkışma sendromu ve 13’ünde de yumuşak doku sıkışma sendromu ve sinovit saptandı. 17 hastanın 10 tanesinde (%58.8) girişimden iyi sonuç alındı, 12 tanesi de (%70.58) yapılan ameliyattan memnun kaldığını ifade etti. Yaygın sinovit, travma sonrası artrofibrozis ve kondromalazi tespit edilen hastalarda kötü, talusun lokalize osteokondral lezyonları ve lokalize kemik ya da yumuşak doku sıkışma sendromları olan hastalarda ise iyi sonuçlar alındı. Yapılan girişim nedeniyle hiçbir hastada komplikasyon gelişmedi.
Tartışma: Ayak bileği artroskopisi ayak bileğinin özellikle lokalize hastalıkları için kayda değer yararlılıkları olan, nispeten düşük riskli bir girişimdir.