Mustafa ÜRGÜDEN, Kürşat DABAK, Hakan ÖZDEMİR, Ahmet Turan AYDIN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

Keywords: Arka ayak, endoscopy, teknik.

Abstract

Giriş: Eklem içi yada eklem dışı patolojiler ayak bileği arkasında ağrıya neden olabilir. Ayak bileği artroskopisi ile tedavi edilemeyen, arka ayak problemlerinin tanı ve tedavisi arka ayak endoskopisi ile gerçekleştirilebilir. Biz bu çalışmada, arka ayak endoskopisi ile tedavi ettiğimiz olguların erken sonuçlarını sunmayı amaçladık. Hastalar ve
Yöntem: ?ubat 2002 - Ocak 2003 tarihleri arasında arka ayak problemi saptanan 6 olguya arka ayak endoskopisi uygulandı. Olguların yaş ortalaması 40 (32-55 yaş), ameliyat öncesi semptom süresi ise 31 ay (12-60 ay) olarak saptandı.
Bulgular: Ortalama takip süreleri 4.6 ay (2-10 ay) olan olguların, hasta tatminine göre yapılan değerlendirilmesinde; 5 hastada iyi ve mükemmel ve bir hastada orta sonuç elde edildi. Ameliyat öncesi 73 (64-85) olarak değerlendirilen AOFAS skorunun, ameliyat sonrası 94.6 (87-100) olduğu gözlendi.
Tartışma: Bölgenin anatomisinin daha iyi bilinmesi, deneyimin artması ve arka ayak endoskopisi için tanımlanmış tekniğe uyulması ile, arka ayakta ağrıya neden olan pek çok patoloji güvenli bir şekilde tedavi edilebilir.