Hüseyin S YERCAN1, Taçkın ÖZALP1, Erhan ÇOŞKUNOL2, Oğuz ÖZDEMİR2

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Manisa
2Ege Üniversitesi Tıp Fakülesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Karpal tünel sendromu, endoskopik karpal tünel gevşetilmesi.

Abstract

Giriş: Son yıllarda, karpal tünel sendromunun cerrahi tedavisinde endoskopik yöntemler yaygınlık kazanmıştır. Bu kesitsel çalışmanın amacı, Chow’un tanımladığı çift portal tekniğinin kullanıldığı endoskopik karpal tünel gevşetme operasyonunun sorunlarını ve orta dönem sonuçlarını bildirmektir. Hastalar ve
Yöntem: 1996-97 yılları arasında 20 hastaya Chow tekniği ile Endoskopik karpal tünel gevşetme uygulandı. Hastaların 7’si erkek, 13’ü kadın, ortalama yaşı 43’tür. İzlem süresi ortalama 42 aydır. Romatoid artrit, aşırı tenosinovit veya kemiksel patoloji gibi etiyolojik faktörleri bulunan hastalar çalışmaya alınmamıştır. Elin fonksiyonu semptomların varlığı, şiddeti ve günlük hayatta elin kullanımına yönelik sorgulama yöntemi ile araştırıldı.
Bulgular: 2 hastada 3. parmak aralığına giden digital sinirde yaralanma, bir hastada yüzeyel palmar arkusta yaralanma, bir hastada transvers karpal ligamanda yetersiz gevşetilme tespit edildi. Digital siniri kesilen bir hasta dışında tüm komplikasyonlar sorunsuz iyileşti. Hastaların %70’inde normal yakalama gücü kazanıldı, %80’inde parestezide tam düzelme tespit edildi. Postoperatif avuç içi skar duyarlılığı görsel ağrı ölçeğine göre ortalama 8,2 olarak saptandı.
Tartışma: Endoskopik karpal tünel gevşetme tekniği orta dönemde hastanın şikayetlerinde belirgin ölçüde düzelme sağlar fakat öğrenme sürecinde iatrojenik komplikasyon şansı yüksektir.