Won Joong Kim1, Soo-Taek Lim1, Sang-Ho Lee2

1Departments of Orthopedics Surgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea
2Departments of Neurosurgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea

Keywords: İntervertebral disk deplasmanı/cerrahi; lomber vertebra/cerrahi; protez ve implant; spinal füzyon/yöntem.

Abstract

Yapay disk replasmanı (YDR), L5-S1'den L2-3 segmentine kadar genellikle anterior orta hat yaklaşımlarla yapılmaktadır. L1-2 segmentinde, renal damarların varlığı nedeniyle orta hat yaklaşımla YDR genellikle zordur. Bu yazıda, L1-2 segmentinde jukstafüzyonal dejenerasyon sendromu görülen iki olgu sunuldu. Bu olgularda YDR anterolateral yaklaşımla uygulandı ve ameliyat sırasında hiçbir komplikasyon meydana gelmedi. Ameliyattan sonra ilk günde, hastaların hafif bir korse ile yürümelerine izin verildi. Anterolateral yaklaşımla YDR, böbrek ve renal damarların direkt anterior yaklaşımı engellediği durumlarda, üst lomber segmentlere ulaşmada yararlı ve etkili olabilir.