Hasan Tatari1, Sermin Özkal2, Eyad Skiak1, Hakan Destan1, Çağnur Ulukuş2, Erdener Özer2, Safa Satoğlu1

1Departments of Orthopedics and Traumatology Medicine Faculty of Dokuz Eylül University
2Departments of Pathology, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University

Keywords: Aşil tendonu/patoloji; hiyaluronik asit/terapötik kullanım; enjeksiyon, intra-artiküler; sıçan; tendon yaralanması; ilaç tedavisi; yara iyileşmesi/ilaç etkisi.

Abstract

Amaç: Aşil tendon patolojilerinin tedavisi halen tartışmalıdır. Bu çalışmada, sıçanlarda deneysel olarak oluşturulmuş Aşil tendonitinde lokal intratendinöz hylan G-F 20 enjeksiyonlarının erken ve geç dönem etkileri araştırıldı. Gereç ve yöntem: Lokal intratendinöz kortikosteroid enjeksiyonları ile Aşil tendon dejenerasyonu oluşturulduktan sonra 36 erkek Wistar sıçanı erken (grup 1) ve geç (grup 2) dönem sonuçlar için iki gruba ayrıldı. Her sıçanın sağ Aşil tendonuna hylan, sol Aşil tendonuna serum fizyolojik enjeksiyonu (kontrol) uygulandı. Enjeksiyonlar 60. deney gününe kadar beşer gün arayla yapılacak şekilde sürdürüldü. Grup 1'deki sıçanların tendon ve paratenonları 60 ve 75. gün sonunda, grup 2'de ise dördüncü ve altıncı ay sonunda çıkartılarak histopatolojik ve istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Histopatolojik değişikliklerin semikantitatif skorlaması, erken dönemde hylan ve serum fizyolojik grupları arasında istatistiksel anlamda önemli bir fark olduğunu gösterdi. Hylan enjekte edilen tendon ve paratenonlara ait skorlar özellikle 75. gün sonunda anlamlı derecede düşük bulundu. Geç dönemde ise gruplar arasında anlamlı fark görülmedi.
Sonuç: Hylan G-F 20, akut ve subakut tendon dejenerasyonunda umut veren tedavi edici bir etki göstermiştir. Daha ileri biyomekanik veya biyokimyasal çalışmalar, bu kimyasal ajanın tendon patolojilerindeki yararını gösterecektir.