O. Şahap Atik

Professor of Orthopedic Surgery, Turkish Joint Diseases Foundation, Ankara, Turkey

Keywords: Aşil tendonu yırtılması, anatomik değişiklikler, cerrahi tamir.

Abstract

Bu yazıda, 22 yıllık izlem ile akut Aşil tendonu yırtılmasının cerrahi tamiri sonrası tenis ayakkabısının tabanında farklı bir yıpranma paterni olan 67 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Yıpranma paterni dinamik pedobarografi ile uyumlu idi. Daha az total temas alanı ve daha yüksek basınç değerleri olan sol ayakkabıda sağ ayakkabıya kıyasla daha fazla yıpranma vardı.