Basil J. Alwattar, Kenneth A Egol

Department of Orthopedic Surgery, The New York University Hospital for Joint Diseases

Keywords: Artrodez/yan etki; femur kırığı/etyoloji/cerrahi; kırık tespiti, intramedüller; kalça eklemi/cerrahi.

Abstract

Çeşitli artritik durumların kalça artrodezi ile tedavisi, kalça artroplastisinin kullanılmaya başlanması ve başarısıyla büyük düşüş göstermiştir. Uzun süreli kalça artrodezinin aşağısında meydana gelen subtrokanterik femur kırığı, tedavisi zor bir komplikasyondur. Bu kırığın tedavisinde var olan çok sayıda seçenek içinden seçim yaparken dikkate alınması gereken faktörler vardır. Bu yazıda, kalça artrodezinden uzun zaman sonra subtrokanterik femur kırığı gelişen üç olgu sunuldu. Her bir olguda tedavi hastaya ve kırığa ait özelliklere göre düzenlendi ve zaman zaman birden çok işleme başvuruldu.