Volkan Öztuna, Mehmet Çolak, Aziz Vurucu, Cengiz Yılmaz

Mersin University School of Medicine, Department of Orthopaedics, Mersin, Turkey

Keywords: Kalça artroplastisi, protez, femur başı, çap, vakum testi

Abstract

Amaç: Parsiyel kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak olan protezin baş büyüklüğüne ameliyat sırasında çıkartılan femur başının çapının cetvelle ölçülmesi ile karar verilir. Buna ek olarak, protezin deneme başının asetabulum içine sokulması ve çıkartılması sırasında oluşan eksi basınç hissi (“vakum testi” olarak adlandırılmıştır.) baş ve asetabulum büyüklüğünün uyumu konusunda karar verme kriteri olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada subjektif bir test olan vakum testinin güvenilirliği araştırılmıştır. Hastalar ve yöntem: Femur boyun kırığı olan 15 hastanın parsiyel protez ameliyatları sırasında birbirinden bağımsız olarak iki cerrah vakum testi gerçekleştirerek uygun femur başı çapını belirlediler.
Bulgular: İki cerrahın ölçümleri arasında interklas korelasyon değerlendirmesi anlamlı oranda uyumlu çıktı (95% CI: 0,83- 0,98; p=0,0154). Çıkarımlar: Vakum testi, parsiyel kalça protezi ameliyatları sırasında protez başının büyüklüğünü saptamak için kullanılabilecek güvenilir bir yöntemdir.