Hyunwoo Kim1, Dong Cheul Shintani1, Kyu Sang Lee2, Il-Tae Jang3, Kyujo Lee1

1Department of Orthopedic surgery, Nanoori Suwon Hospital, Gyeonggi-do, Republic of Korea
2Department of Pathology, Seoul National University Bundang Hospital, Gyeonggi-do, Republic of Korea
3Department of Neurosurgery, Nanoori Gangnam Hospital, Seoul, Republic of Korea

Keywords: rtroskopi, d iz, l okalize f orm, p igmente villonodüler sinovit.

Abstract

Pigmente villonodüler sinovit (PVNS) sıklıkla tendon kılıflarında, bursada veya eklem sinovyumunda bulunan benign, tümörümsü bir durumdur. Etkilenen eklemin tüm sinovyumuna yayılan diffüz tipten farklı olarak, lokalize PVNS'nin sinovyumu görece normal bir görünüm gösterir. Nonspesifik semptomlar sergiler ve tipik olarak uzun bir sürede ilerler fakat akut kilitlenme fenomeni veya diz içi bozukluk semptomları erken evrede aniden başlar. Bu yazıda, dizde lateral menisküsün orta gövdesi ve lateral eklem kapsülü bileşkesinden doğan kapsül içi hemorajisi olan, iyice kapsül içine alınmış lokalize PVNS’li 48 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Sinovit genişledi ve sonra lateral eklem boşluğuna ilerleyerek eşzamanlı ağrıya, diz fleksiyon limitasyonuna ve kilitlenmeye neden oldu. Tam artroskopik eksizyon, biyopsi ve punch ve motorlu tıraşlayıcı ile fokal sinovektomi uygulandı. Cerrahiden bir gün sonra tam diz hareket açıklığı ile tam ağırlık kaldırmaya izin verildi. Kilitlenme mekanik semptomu ve şiddetli ağrı kayboldu. Cerrahiden bir ay sonraki klinik takipte semptomlar artık yoktu.