Cemil Yıldırım Türk1, Ahmet Güney2, Mithat Öner2, Mehmet Halıcı2

02Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
Orthopedics and Traumatology,
1Department of Orthopedics and Traumatology, Division of Hand Surgery

Keywords: El; lenfanjiyom; makrodaktili; Proteus sendromu; sindaktili.

Abstract

Proteus sendromu makrodaktilinin de içinde bulunduğu çok çeşitli deformitelerle karakterize kompleks bir hastalıktır. Bu yazıda elinde kompleks makrosindaktili bulunan bir olgu sunuldu. Hasta cerrahi olarak tedavi edildi. Ancak daha sonraki takip döneminde vücudundaki lenfanjiyomlar ile başvurdu ve bu bulgu ile Proteus sendromu tanısı konuldu. Bu yazıda, olgu sunumuyla birlikte Proteus sendromunun ayırıcı tanısı ve makrosindaktilide uygulanan tedavi yöntemleri tartışıldı.