Meriç Çırpar1, Mahmut Arı2, Mehmet Türker1, M. Fatih Ekşioğlu1, Özgür Çetik1

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
2Kızıltepe Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Mardin, Türkiye

Keywords: Karpal tünel sendromu; dekompresyon, cerrahi; endoskopi; median sinir; ameliyat sonrası komplikasyonlar; cerrahi işlemler, minimal girişimsel.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, karpal tünel sendromu cerrahisinde 3 cm’lik sınırlı insizyon ile gerçekleştirilen medyan sinir dekompresyonunda güvenilirliğin, fonksiyonel ve semptomatik etkinliğin belirlenmesi amaçlandı.
Hastalar ve yöntemler: Seksen üç hastanın 91 elinde 3 cm’lik sınırlı palmar insizyon ile karpal tünel gevşetmesi yapıldı. Hastalar cerrahi öncesinde ve sonrasında 3. ve 6. aylarda, Boston Karpal Tünel Anketi, kaba ve ince kavrama gücü ölçümleri, Semmes Weinstein Monofilaman testi ve iki nokta ayrım testi ile değerlendirildi. Bu değerlendirme kriterlerinin ameliyat öncesi ve sonrası ortalama değerleri eşleştirilmiş iki grup t-testi ile istatistiksel olarak analiz edildi. Hastaların semptomları, fiziksel bulguları ve elektronöromiyografik karpal tünel sendromu ciddiyet skorları ise tanımlayıcı istatistiksel analizler ile değerlendirildi.
Bulgular: Ameliyat sonrası değerlendirmede hastaların Boston Karpal Tünel Anketi skorlarında, kaba ve ince kavrama güçlerinde ve duyu testlerinde ameliyat öncesi değerler ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak belirgin artış vardı. Pillar ağrısı dışında komplikasyon saptanmadı.
Sonuç: Üç santimetrelik sınırlı insizyon tekniği ile karpal tünel gevşetmesi klasik açık, endoskopik ve mini insizyon teknikleri ile karşılaştırıldığında etkili gibi görünmektedir. Komplikasyon oranları bu teknikler ile kıyaslandığında daha düşüktür. Sonuç olarak, 3 cm’lik sınırlı insizyon, karpal tünel gevşetmesinde hem etkili hem de güvenlidir.