Mehmet Ali Talmaç1, Mehmet Akif Görgel1, Ferdi Dırvar2, Okan Tokgozoglu3, Hacı Mustafa Özdemir1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Metin Sabancı Baltalimanı Bone Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Altunizade Acıbadem Hospital, Istanbul, Turkey

Keywords: Karpometakarpal kırıklı çıkıklar, kavrama gücü, internal fiksasyon, Hızlı Kol, Omuz ve El sorunları anketi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada açık redüksiyon ve internal fiksasyon (ARİF) ile tedavi edilen çoklu dorsal karpometakarpal (KMK) eklem kırıklı çıkığı olan hastaların klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2013-Aralık 2017 tarihleri arasında 14 hasta (12 erkek, 2 kadın; ortalama yaş 35.1 yıl; dağılım, 22-64 yıl) değerlendirildi. Başlıca sonuç ölçümlerimiz Hızlı Kol, Omuz ve El sorunları (QuickDASH) skoru, kavrama gücü kaybı, eklem hareket aralığı (EHA)’nda kısıtlılık ve radyografiler ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri ile tanımlanan Kellgren-Lawrence osteoartrit sınıflandırması idi.
Bulgular: Yedinci haftada ve üçüncü ayda ortalama QuickDASH skorları sırasıyla 73.57 (dağılım, 65-90) ve 29.11 (dağılım, 25-42.5) idi. Yedinci, dokuzuncu ve 12. aydaki ve son takipteki ortalama QuickDASH skoru 4.64 (dağılım, 0-30) idi ve bu takip dönemlerinde QuickDASH skoru 0 olmayan sadece üç hasta vardı. Son takipte ortalama kavrama gücü kaybı %32.14 idi ve iki hastada (%14.29) üçüncü proksimal interfalangeal EHA’da kısıtlılık vardı. Son takipte Kellgren-Lawrence sınıflandırmasına göre dört hastada evre I, dokuz hastada evre II ve bir hastada evre III osteoartrit vardı.
Sonuç: Fonksiyonel sonuçlar, çoklu KMK eklem kırıklı çıkıkların ARİF ile tedavi edilebileceğini göstermesine rağmen, yüksek osteoartrit oranı bir dezavantajdır.