Ahmet Aslan1, Özgür Karakoyun2, Erol Güler2, Serkan Aydın3, M. Vedat Gök4, Soner Akkurt5

1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye
2Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3Özel Anadolu Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kastamonu, Türkiye
4Radyoloji Kliniği, Kastamonu, Türkiye
5Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Spor Hekimliği, Kastamonu, Türkiye

Keywords: Kemik mineral yoğunluğu; demografik; dual enerji X-ray absorbsiyometri; osteoporoz; risk faktörleri; güneş ışığı

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ülkemize ait veri tabanının oluşturulmasına katkı sağlamak niyeti ile, Kastamonu’da yaşayan Türk kadınlarında kemik mineral yoğunluğu (KMY) değerlerini ve osteoporoz (OP) yaygınlığını belirlemek ve ülkemizin farklı illerinde benzer çalışmalarla karşılaştırarak, bölgesel iklim ve nüfus özelliklerinin risk faktörü olup olmadığını araştırmaktır.