Mehmet Akif Altay1, Cemil Ertürk1, Cemil Sert2, Felat Öncel1, Uğur Erdem Işıkan1

1Departments of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Harran University, Şanlıurfa, Turkey
2Departments of Biophysics, Medical Faculty of Harran University, Şanlıurfa, Turkey

Keywords: Erişkin; biyoelektrik impedans analizi; vücut kompozisyonu; ileri yaş; femur boyun kırığı.

Abstract

Bu çalışmada femur boyun kırıklı hastalarda ve kontrollerde bazal metabolik hız ve vücut kompozisyonu karşılaştırıldı.