Tahir Sügün, Kemal Özaksar, Tulgar Toros, Murat Kayalar, Emin Bal, Fuat Özerkan

EMOT Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Keywords: Kemik çivileri; kemik plakları; humerus; kaynamama.

Abstract

Amaç: Humerus cisim kaynamaması tedavisinde dinamik kompresyon plağı (DKP) ve kilitli ters yönlü kanal içi çivi (KTKİÇ) tedavilerinin fonksiyonel sonuçları karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ekim 1999 - Ocak 2008 arasında humerus cisim kaynamaması tanısıyla DKP (n=13) veya KTKİÇ (n=13) ile tedavi edilen 26 hasta (12 erkek, 14 kadın; ort. yaş 42.8 yıl; dağılım 21-61 yıl) geriye dönük olarak incelendi. Tedavide önceki implantlar çıkartıldı ve atrofik kaynamamalarda otojen kemik greftlemesi yapılarak, DKP veya KTKİÇ ile tespit uygulandı. Kaynama zamanı, eklem hareket genişlikleri, radyografik uzunluk farkı, Constant-Murley Skoru (CMS), Kol Omuz ve El Sorunları Anketi (DASH-T) ve Mayo Dirsek Performans Skorları (MDPS) ortalama 59.5 aylık (dağılım; 17-125 ay) takip süresi sonrasında değerlendirildi.
Bulgular: Fonksiyonel değerlendirme sonrası DASH-T, MDPS ve CMS arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı. Gruplar (DKP ve KTKİÇ) arasında fonksiyonel sonuç açısından anlamlı istatistiksel bir farka rastlanmadı. Distal kaynamama tanısıyla plaklı tespit uygulanan üç hastada dirsek hareket genişlikleri anlamlı derecede etkilenmişti.
Sonuç: Humerus cisim kaynamamasında hem DKP hem de KTKİÇ tespit yöntemleri tatmin edici fonksiyonel sonuç sağlamaktadır. Distal cisim kaynamamalarında, plağın distale yerleştirilmesine bağlı dirsek hareket kısıtlılığı görülebilmektedir.