Meriç Çırpar1, Ali Esmer2, Mehmet Türker1, Mehmet Yalçınozan1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
2Department of Anatomy, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey

Keywords: Anatomi; kadavra; el sırtı; sinir dokusu; varyasyon.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, el sırtında radial ve ulnar sinirler arasında bulunan üçgen alanın sınırlarının tanımlanması ve anatomik oluşumlar arasındaki ölçümleri kullanılarak bu alanın boyutlarının belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada yedi yetişkin insan kadavrasının (5 erkek, 2 kadın) 14 eli üzerinde, Lister tüberkülü ile radial ve ulnar sinirlerin santral dallarının birleşme noktaları arasındaki mesafe ile stiloidler arası mesafe arasındaki ilişki istatistiksel olarak analiz edildi. Bu sinirlerin seyrini tahmin edebilmek için, sinir dalları ile her iki stiloid çıkıntıdan distale çizilen dikey çizgiler arasındaki mesafe de stiloid çıkıntılar arası mesafe ile karşılaştırıldı.
Bulgular: İstatistiksel olarak ölçümler arasında sabit bir ilişki tespit edilemedi. Ne üçgensel alanın yüksekliği ne de her iki sinirin seyri kantitatif olarak anatomik oluşumlar arası herhangi bir ölçüm ile ilişkili görüldü.
Sonuç: Çalışmamızdaki ölçümlerde ortaya konan değişkenlik el sırtında cerrahi bir güvenli bölge olmadığını göstermektedir.