Gergely Sztrinkai1, Tamás Bodzay1, Sándor Pajor1, Péter Erdös2, Zsolt Vendégh1, Zoltán Jónás3, Károly Váradi2

1Trauma Centre, Péterfy Hospital, Budapest, Hungary
2Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Machine Design, University of Technology and Economics, Budapest, Hungary
3Department of Orthopaedic Surgery, University of Debrecen, Medical and Health Centre, Debrecen, Hungary

Keywords: Sonlu eleman analizi; kırık tespiti; pelvis kemiği.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada her türlü kırığın bilgisayarlı simülasyonuna uygun olan ve güvenilir sonuçlar veren gerçekçi bir model yaratıldı.
Hastalar ve yöntemler: İleri numune elde edebilmek için plastik bir pelvis modeli kullanıldı. Veriler sağlıklı bir pelvisin bilgisayarlı tomografi taramasından elde edildi. Üç boyutlu plastik pelvis taraması ile geometrik olarak kesin bir model oluşturuldu. Bilgisayarlı tomografi taramalarından elde edilen verilere göre kemikli kısımların materyal özellikleri modifiye edildi. Pelvis farklı segmentlere ayrıldı ve materyal özelliklerinin doğru olması için her segmentte kortikal ve kansellöz kemik maddesinin oranı tayin edildi. Pelvis modelinin doğrulanmasında, tip C pelvis hasarının simülasyonu yapıldı ve sakrum kırığı ve semfizyoliz plaklar ile stabilize edildi. Bu veriler daha önceki kadavra deneylerinden elde edilen veriler ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Yeni model üzerinde yapılan simülasyona göre, sakrum kırığının fragmanları arasındaki kayma değerleri, kadavra deneylerinde bildirilen değerlere yakındı ve artan gerilme tolere edilebilir aralıkta kaldı.
Sonuç: Yeni sonlu eleman pelvis modelimiz, eski modele göre, pelvisi daha doğru yansıtmaktadır. Modelin doğrulaması başarılı olduğundan, güvenilir sonuçlar ile bu yöntem her türlü kırığın bilgisayarlı simülasyonu için uygundur.