Gökhan Çakmak1, Tarkan Ergün2, M. Şükrü Şahin1

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Keywords: Artroskopi; elastofibroma dorsi; eksizyon.

Abstract

Elastofibroma dorsi skapulanın ön alt köşesinde yer alan nadir görülen bir yumuşak doku psödotümörüdür. Bu yazıda skapulotorasik eklemde elastofibroma dorsi tanısıyla artroskopik olarak marjinal eksizyon uygulanan ve takiplerinde nüks göstermeyen 19 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Seçilmiş olgularda elastofibroma dorsinin artroskopik marjinal eksizyonu ile iyi klinik sonuçlar elde edilebilir.