Yakup Ekinci1, Fuat Duygulu1, Fatih Vatansever2, Kaan Gürbüz1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

Keywords: Albendazol; ekinokokkozis, enfeksiyöz kemik hastalığı; pelvik enfeksiyon.

Abstract

Kist hidatik hastalığı, Ekinokokus olarak adlandırılan bir sestodun yol açtığı, sıklıkla karaciğere yerleşen paraziter bir hastalıktır. Kemik ve yumuşak doku yerleşimi nadir olarak görülür. Bu yazıda, sol uyluk ön-yan yerleşimli yumuşak dokunun kist hidatiği tanısıyla tedavi edilen 64 yaşındaki bir erkek olgu sunuldu. Kist hidatik, proksimalde gluteal bölgeden başlayarak pelvis içine, femur başına ve kalça eklemine yayılımına ikincil protrüzyo asetabuliye yol açan; distalde popliteal bölgeye kadar uzanarak dev bir lezyon oluşturuyordu. Tıbbi tedaviye ek olarak yapılan tekrarlayan cerrahiler sonrası nükslerle karşılaşılan hastanın cerrahi takibi ve tıbbi tedavisi halen devam etmektedir.