Serkan Sipahioğlu1, Sezen Koçarslan2, Sinan Zehir3

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
3Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye

Keywords: Echinococcus granulosus; kas; iskelet; uyluk.

Abstract

Kist hidatik en sık Echinococcus granulosus’un neden olduğu zoonotik bir enfeksiyondur. İnsanlar kist hidatik enfeksiyonunda ara konak olabilir. İnsanlarda kist hidatikler için en yaygın yerleşim yerleri karaciğer ve daha sonra akciğerlerdir. İskelet kası içerisinde yerleşimli primer kas tutulumu çok nadirdir. Bu yazıda, uyluk medialine yerleşmiş primer kist hidatikli 24 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Yumuşak doku kitlesi ön tanısıyla çekilen manyetik rezonans görüntülemede multiloküler kistik kitle tespit edildi. Hasta cerrahi rezeksiyon ve antihelmintik ilaç ile tedavi edildi. Ülkemizin de içinde bulunduğu endemik bölgelerde yumuşak doku kitlelerinin ayırıcı tanısında primer kist hidatik dikkate alınmalıdır.