Ahmet Karakaşlı, İsmail Safa Satoğlu, Hasan Havıtçıoğlu

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Keywords: Dinamik kompresyon; kırık sabitlenmesi; kırıklar; intramedüller.

Abstract

Amaç: İmplant kırılmaları, vida gevşemeleri ve kaynamama komplikasyonlarını önlemek için geliştirdiğimiz kırık kemik uçlarına sürekli dinamik kompresyon yapabilen (sürekli dinamik kompresyon çivisi SDCN) yeni bir intramedüller çivi, geleneksel kilitli statik intramedüller çivi (SIMN) ile biyomekanik olarak karşılaştırıldı. Gereç ve yöntemler: Altı çift kompozit sentetik femurun SDCN ve SIMN tespitleri yapıldı. Aksiyel kompresyon, bükülme, torsiyonel sertlik ve gerilme değerleri incelendi.
Bulgular: Ortalama aksiyel kompresyon sertlik değerleri SDCN için 427.1 N/mm ve SIMN için 217.8 N/mm idi; bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.006). Ortalama torsiyonel sertlik değerleri SDCN’de 1.42 Nm/° ve SIMN’de 0.89 Nm/° idi. Arka-ön bükülme testi yapıldı. Ortalama bükülme sertlik değeri SDCN için 218 N/mm, SIMN için 182.7 N/mm olarak ölçüldü. Kompresyonda ölçülen ortalama gerilim değerleri SDCN için 2454.5 µ-strain, SIMN için 1123.8 µ-strain idi.
Sonuç: Biyomekanik olarak SDCN, SIMN’den daha stabildir ve kırık kemik uçlarına daha iyi temas sağlamaktadır. Ayrıca, SDCN sürekli kompresyon yaparak ve kırık uçlarındaki temas basıncını artırarak stabiliteyi artırır.