Kemal Gökkuş1, Halil Atmaca2, Ergin Sağtaş3, Murat Saylık4, Ahmet Turan Aydın1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Antalya Memorial Hospital, Antalya, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey
3Department of Radiodiagnostic, Antalya Memorial Hospital, Antalya, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Özel Bahar Hospital, Bursa, Turkey

Keywords: Kemik doku; kıkırdak; eksizyon; neoplazma; osteokondrom.

Abstract

Amaç: Bu yazıda, sıra dışı yerleşimli osteokondromlu yedi olgunun klinik, radyolojik ve takip sonuçları bildirildi ve bu sıra dışı yerleşimli osteokondromların nadir ve sıra dışı özelliklerinin önemi vurgulandı. Şubat 2009 - Mart 2014 tarihleri arasında kliniğimizde (Antalya Memorial Hastanesi) tedavi edilen sıra dışı yerleşimli yedi osteokondromlu hasta bildirildi. Hastalar yerleşim yerlerine, bulgularına ve nörovasküler tutulum veya organ basısı varlığına göre sınıf landırıldı. Sonuçlar, mevcut literatür verileri eşliğinde tartışıldı. Hastalarımızın beşinde sıra dışı semptomatoloji vardı. Yedi hastanın altısına cerrahi eksizyon yapıldı. Bir hasta yalnızca planlı poliklinik viziti ile takip edildi. Klinik sonuçlarımız iyi ila mükemmeldi. Olgu serimizde, klavikula tutulumlu bir hastada omuz mekaniğinin bozulmasına bağlı omuz ağrısı; pubik tutulumlu bir diğerinde tıkalı idrar yolu bulguları ve dizüri vardı. Skapula tutulumlu bir hastada yalancı kanat skapula semptomları; fibula başı tutulumlu iki hastanın birinde peroneal sinir sıkışması ve diğerinde tibial sinir sıkışması semptomları vardı. İskiyal ramus tutulumlu bir hastada siyatalji; kaburga tutulumlu bir diğerinde ise herhangi bir semptom olmaksızın osteokondroma bağlı subklavyen arter basısının radyolojik bulguları vardı. Deneyimlerimize göre, fetal dönemde genellikle intramembranöz tipi kemikleşme yoluyla oluşan yassı kemikler (skapula, iliyum, pubik ramus, iskiyum ramus, kaburgalar ve klavikula dahil olmak üzere) nadiren çok daha az etkilenir ve sıklıkla sıra dışı semptomlar ile birlikte seyreder. Fibula başı kaynaklı osteokondromlar, ortopedi cerrahlarına masum görünebilir. Ancak, ortopedi cerrahları bu hasta grubunda tibiofibular sinositoz ve sinir basısına k arşı u yanık o lmalıdır.