O. Şahap Atik, İsmail Daldal

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Keywords: Gelişimsel kalça displazisi; Salter innominat osteotomisi; en uzun izlem.

Abstract

Bu yazıda, iki yaşında iken iki taraflı gelişimsel kalça displazisi nedeniyle iki taraflı Salter innominat osteotomisi ile tedavi edilen 39 yaşında bir erkek hastanın ameliyattan 37 yıl sonraki radyolojik ve klinik durumu sunuldu. Hasta 37 yıldır her iki kalça ekleminde ağrı ve hareket açıklığında kısıtlanma dahil hiçbir şikayeti olmadığını bildirdi. Ağrı altı ay önce sağ kalça ekleminde başladı. Hasta beş yıl önce Henoch-Schönlein purpurası tanısı ile 12 ay kortizon kullandı. Radyolojik görüntülemede iki taraflı Salter innominat osteotomisi ve sağ femur başında avasküler osteonekroz bulguları görüldü. Otuz yedi yıl önce ameliyatlarda kullanılan Kirschner telleri pelvik kemiğe gömülü olarak durmaktaydı. İki taraflı asetabulum ve femur başı gelişimi çok iyiydi. Sağ kalça ekleminin ön-arka ve yan grafilerinde femur başında avasküler osteonekroza sekonder dejeneratif osteoartrit olduğu görüldü. Hasta son altı ay dışında ameliyat sonrası 37 yıldan beri ağrı ve hareket açıklığında kısıtlanma olmaksızın yaşamını sürdürmektedir.