Ahmet Adnan Karaarslan1, Ahmet Karakaşlı2, Hakan Aycan1, Fatih Ertem2, Erhan Sesli1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Şifa University, İzmir, Turkey
2Department of Biomechanics, Dokuz Eylül University Institute of Health Science, İzmir, Turkey

Keywords: Femur kırıkları; femur çivisi; kilit vida; üç nokta eğilme.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada kilitli femur çivilerinde titanyum ve paslanmaz çelik kilit vidaların eğilme dirençleri arasında anlamlı fark olup olmadığı araştırıldı ve kilitli çivilemelerde sık görülen bir sorun olan kilit vida deformasyonu incelendi. Gereç ve yöntemler: Çalışmada toplam 60 adet 5 mm majör çaplı titanyum ve paslanmaz çelik kilit vida üç farklı yiv yapısında (yüksek yivli, alçak yivli ve yivsiz) altı grup halinde kullanıldı. Küçük trokanter seviyesini temsil eden 30 mm iç çapı olan paslanmaz çelik tüp içine yerleştirilen çelik vidalar üzerinde üç nokta eğilme testleri yapıldı. Kilit vidalarda kalıcı deformasyonun oluştuğu akma noktalarının tespit edilmesi için aksiyel kompresyon test makinası kullanıldı.
Bulgular: Kilit vidalarda en sık kullanılan yiv tipi olan alçak yivli vidalarda ortalama akma noktası titanyum vidalarda 1413 N idi ve bu değer 70 kg bir kişide düz zemin yürümede femura gelen 1922 N (2.8 BW) yüklenmenin altında idi. Eğilme direnci alçak yivli paslanmaz vidalarda 2071 N olarak 1922 N değerinin üzerinde idi. Yüksek yivli vidalarda ortalama eğilme akma noktası titanyum vidalarda 874 N ve paslanmaz çelik vidalarda 556 N idi.
Sonuç: Alçak yivli paslanmaz çelik vidalar titanyumlara göre eğilme deformasyonuna %46.5 daha dirençli olduğundan, parçalı femur cisim kırıklarında (tüm vücut ağırlığının yüklenme durumunda) kilit vida deformasyonu olmaması için titanyum vida yerine paslanmaz çelik kilit vida kullanılması daha uygundur. Paslanmaz çelik veya titanyum yüksek yivli kilit vidalar sadece parçalı olmayan kırıklarda çok dikkatli bir şekilde kullanılabilir.