Mehmet Eroğlu1, Mehmet Serhan Er2, Levent Altınel2, Serdar Kokulu3, Mehmet Yücehan1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

Keywords: A nestezi v e a naljezi; a rtroplasti; d iz; a ğrı yönetimi; replasman.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada eş zamanlı iki taraflı total diz artroplastisi sırasında lokal analjezik kokteylinin periartiküler enjeksiyonu (PAE) uygulanan hastalarda cilt altı lokal analjezik infüzyonunun (CaLAİ) ameliyat sonrası erken dönemdeki (özellikle ameliyat sonrası ikinci gün) analjezik ve fonksiyonel etkinliği değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Eş zamanlı iki taraflı total diz artroplastisi uygulanan ve ameliyat öncesi ve sırasında aynı analjezik protokolleri alan 15 hasta (1 erkek, 14 kadın; ort. yaş 62 yıl; dağılım 52-76 yıl) (30 diz) bu randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmaya dahil edildi. Esnek bir kateter kullanılarak CaLAİ amacıyla dizlerden birine bupivakain (CaLAİ grubu) diğerine ise plasebo infüzyonu (kontrol grubu) uygulandı. Bupivakain ve plasebo infüzyonu yapılan dizler arasında ameliyat sonrası görsel ağrı ölçeği (GAÖ) skorları ve diz fonksiyonları karşılaştırıldı.
Bulgular: Ameliyat sonrası ikinci günde CaLAİ grubunda diz fleksiyonu ve düz bacak kaldırma (DBK) aktiviteleri sırasında GAÖ skorları kontrol grubundan daha düşüktü. CaLAİ aynı zamanda ameliyat sırasında yapılan lokal analjezik kokteylinin PAE sonrasında görülen tepki (rebound) ağrısı oluşumunu engelledi ve hem diz fleksiyonu hem de DBK sırasında kokteylin analjezik etkinlik süresini uzattı.
Sonuç: Cilt altı bupivakain infüzyonu, eş zamanlı iki taraflı total diz artroplastisi uygulanan hastalarda ameliyat sonrası ikinci günde ameliyat sırasında uygulanan lokal analjezik kokteylinin PAE sonrasında görülen tepki ağrısının ortaya çıkmasını önleyebilir ve hem diz fleksiyonu hem de DBK aktiviteleri sırasında kokteylin analjezik etkinliğini uzatabilir.