Kadir Ertem1, Gökay Görmeli1, Mustafa Karakaplan1, Okan Aslantürk1, Yunus Karakoç2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of İnönü University, Malatya, Turkey
2Department of Biophysics, Medical Faculty of İnönü University, Malatya, Turkey

Keywords: Artrodez; artroskopi; Kienböck hastalığı; midkarpal füzyon; el bileği.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Kienböck hastalığı olan hastalarda kemik grefti kullanmadan uygulanan artroskopik kısmi interkarpal füzyonda elde edilen klinik sonuçlarımız sunuldu.
Hastalar ve yöntemler: Kienböck hastalığı olan ve Kasım 2012-Aralık 2013 tarihleri arasında artroskopik lunat eksizyonu ve skafokapitat füzyon uygulanan 11 hasta (6 erkek, 5 kadın; ort. yaş 28.9 yıl; dağılım 14-51 yıl) çalışmaya dahil edildi. Kienböck hastalığının evrelendirilmesinde Bain ve Begg Artroskopik Sınıflaması kullanıldı. Klinik değerlendirme için Hızlı Kol Omuz El Disabiliteleri ve Mayo El Bilek puanlamaları kullanıldı.
Bulgular: İnterkarpal füzyon yaklaşık 7.2 haftada sağlandı. Hastaların ameliyat sonrası üçüncü ve altıncı ay Mayo El Bilek puanları arasında ve ameliyat öncesi ve sonrası Hızlı Kol Omuz El Disabiliteleri puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı. Ameliyat sonrası komplikasyon yoktu.
Sonuç: Çalışma bulgularımıza göre, Kienböck hastalığı olan hastalarda artroskopik kısmi interkarpal füzyon kemik grefti kullanmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. Evre 3 ve 4 Kienböck hastalarında bu yöntemle tedavi sonucunda tatmin edici klinik ve fonksiyonel sonuçlar elde edildi.