Ahmet Karakaşlı1, Nihat Acar1, Mehmet Özcanhan2, Fatih Ertem3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
2Department of Computer Engineering, Dokuz Eylul University, Faculty of Engineering, İzmir, Turkey
3Department of Biomechanics, Dokuz Eylul University, Health Science Enstitute, İzmir, Turkey

Keywords: Biyomekanik karşılaştırma; kortikal vidalar; çekme gücü.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada beş farklı türde kortikal vida, eşdeğer test koşulları altında yapay femurlar kullanılarak değerlendirildi. Gereç ve yöntemler: Dördüncü jenerasyon kompozit femurlar kullanılarak kemik-vida arayüzünde deformasyon için gerekli olan maksimum yük, her bir vida türü için ayrı ayrı çekme deneyi yapılarak incelendi. Elde edilen sonuçlar geleneksel yöntemler ve çapraz karşılaştırma ile normalize edildi. Çekme testlerini vida boyutlarına bağlı olarak yapmak için bikortikal kemik kalınlığının etkisi, vida yerleştirme şartları eşitlenerek ortadan kaldırıldı.
Bulgular: Büyük çaplı ve derin hatveli kilitsiz vidaların yerinden çıkması için daha büyük çekme kuvveti gerekti; bu vidalar daha küçük boyutlu kilitli vidalarla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak daha üstün performans gösterdi. Bununla birlikte, saf çekme yükleri arasındaki istatistiksel farklılıklar, sonuçların geleneksel normalizasyonundan sonra azaldı. Katı geometrik akıl yürütmeye bağlı olarak yeni bir normalizasyon yöntemi önerildi.
Sonuç: Bu yeni yaklaşım, ortalama performans gösteriyor gibi görünen bir vida türünün aslında en iyi performans gösterenlerden istatistiksel olarak anlamlı farklı sonuçlara sahip olmadığını ortaya koydu. Cerrahlar küçük boyutlu konak kemiklerde daha büyük boyutlu vidaları tercih etmek zorunda değildirler.