Ulunay Kanatlı, M. Baybars Ataoğlu, Mustafa Özer, H. Nevzat Topçu, Mehmet Çetinkaya

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Alendronat, femur kırığı, kırık tespiti, stres kırığı.

Abstract

Travma öyküsü olmadan her iki uyluğunda bir yıldır devam eden ağrısı olan 67 yaşında bir kadın hasta polikliniğimize başvurdu. Hasta beş yıldır alendronat tedavisi görmekteydi. Fizik muayenede her iki uylukta ağırlık verilen aktivitelerle artan ağrı, kalça ve dizlerde tam hareket açıklığı saptandı. Röntgen filmleri her iki femur orta diyafizde kalınlaşmış korteks alanı görüldü fakat kırık yoktu. Kemik taramasında tek bir alanda artmış radyoizotop tutulumu görüldü. Bu görüntüler her iki femur stres kırığı ile uyumluydu. Çift-enerji X-ışın absorpsiyometride T-skoru bel omuru için -3.2, kalça için -3.5 bulundu. Alendronat tedavisi durduruldu. Kalsiyum ve D vitamini tedavisi başlandı. Hastaya Mayıs 2009’da titanyum elastik çivi ile profilaktik cerrahi tespit uygulandı. Cerrahi sonrası birinci günde desteksiz mobilizasyon ve tam ağırlık verilen aktivitelere başlandı. Sol uylukta ağrının devam etmesi üzerine Haziran 2012’de kaynamama için plak ile fiksasyon uygulandı. Hasta şu anda ağrısızdır ve tam ağırlık ile komplikasyonsuz yürüyebilmektedir.