Fatih Duygun, Cengiz Aldemir

Department of Orthopedics and Traumatology, Health Sciences University, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

Keywords: Kompresyon; humerus kırığı; intramedüller çivi; kaynama.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada erişkin humerus cisim kırıklarında kilitli kompresif intramedüller çivileme (İMÇ) olgularının radyolojik ve fonksiyonel sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Aralık 2009 - Mart 2015 tarihleri arasında humerus kırığı olan toplam 24 hasta (12 erkek, 12 kadın; ort. yaş 42 yıl; dağılım 23-55 yıl) kilitli kompresif çivileme ile tedavi edildi. Floroskopi sadece oyma işlemi öncesi kırık redüksiyonunu kontrol etmek için kullanıldı. Hastaların 21’inde kapalı İMÇ uygulanırken üçünde açık redüksiyon uygulandı. Kilit vidaları tüm hastalarda floroskopisiz olarak kilitlendi. Açık redüksiyon yapılan hastalardan birinde radial sinir lezyonu gelişti. Tüm hastaların ameliyat sonrası ön-arka ve yan grafileri çekildi. Kırık kaynaması ön-arka ve yan grafilerde kırık çizgisinin ve kal dokusunun olup olmamasına göre değerlendirildi. Fonksiyonel değerlendirme için Constant- Murley skorlama sistemi kullanıldı. Ortalama takip süresi 24 ay (dağılım 12-72 ay) idi. Kırık hattındaki stres dağılımı için sonlu eleman analizi yapıldı.
Bulgular: Tüm hastalarda ortalama 14,8 haftada (dağılım 12-17 hafta) radyolojik kırık kaynaması sağlandı. Constant- Murley skoru ortalama 90 (dağılım 72-100) idi. Kaynama süresi ile Constant-Murley Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif ve güçlü bir korelasyon vardı (r=-0,78, p<0,001). Ameliyat sonrası radial sinir semptomları gelişen bir hastada dördüncü ayda tüm fonksiyonlar geri döndü. Hiçbir hastada enfeksiyon gelişmedi. İki hastada çivinin ucu yüksek idi. Bu hastalardan birinde sıkışma bulguları oluştu, diğer hastanın herhangi bir problemi yoktu.
Sonuç: Humerus cisim kırıklarının kilitli kompresif İMÇ ile tedavisi yeterli tespit, omuz ve dirsek ekleminde erken hareket imkanı sağlamakta ve tatmin edici radyolojik ve fonksiyonel sonuçlar vermektedir.