Keyword Pages
İschemia/reperfusion injury 166
melatonin 166, 172
reactive oxygen species 166
skeletal muscle. 166
iskemi/reperfüzyon yaralanması 166
reaktif oksijen ürünleri 166
iskelet kası. 166
bone defect 178
femoral fracture 178
osteomyelitis 178
spontaneous bone regeneration. 178
kemik defekti 178
femur kırığı 178
osteomiyelit 178
spontan kemik rejenerasyonu. 178
antioxidant 172
fracture healing 172
malondialdehyde 172
myeloperoxidase 172
superoxide dismutase. 172
antioksidan 172
kırık iyileşmesi 172
malondialdehit 172
miyeloperoksidaz 172
superoksit dismutaz. 172
calcium therapy 130
compliance to medical therapy in osteoporosis 130
osteopenia 130
osteoporosis 130
vitamin d therapy. 130
kalsiyum tedavisi 130
osteoporozda ilaç tedavisine uyum 130
osteopeni 130
osteoporoz 130
vitamin d tedavisi. 130
ankle joint 153
ankle ligaments 153
fibula 153
peroneal tendons 153
talus. 153
ayak bileği 153
ayak bileği bağları 153
achilles tendon 124
fibrin tissue adhesive 124
rupture. 124
aşil tendonu 124
fibrin doku yapıştırıcısı 124
yırtık. 124
articular 147
cartilage 147
fibroblast growth factor 2. 147
eklem 147
kıkırdak 147
fibroblast büyüme faktörü 2. 147
graft healing 159
periosteum 159
structural graft. 159
greft iyileşmesi 159
periost 159
yapısal greft. 159
femoral neck fracture 136
hemiarthroplasty 136
rehabilitation. 136
femur boyun kırığı 136
kısmi protez 136
rehabilitasyon. 136
humerus 142
ilizarov technique 142
intramedullar nail 142
nonunion. 142
ilizarov tekniği 142
intramedüller çivi 142
kaynamama. 142