Erdem Aras Sezgin, O. Şahap Atik

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Yağ yastıkçığı; Hoffa; infrapatellar; diz eklemi; tümör.

Abstract

İnfrapatellar yağ yastıkçığı (İYY) hem mekanik hem de endokrinolojik olarak büyük önem taşıyan intrakapsüler bir yapıdır. Onun fonksiyon bozuklukları, diz eklemi kaynaklı semptomlar klinik olarak araştırılırken mutlaka değerlendirilmelidir. İnfrapatellar yağ yastıkçığında travma, sıkışma, enflamasyon veya tümöral oluşumlar görülebilir. İnfrapatellar yağ yastıkçığın içinden veya bitişiğinden kaynaklanan tümörler çok nadir değilse de, literatür bunlar hakkında sınırlı bilgi sunabilmektedir. Bu yazıda İYY ve çevreleyen dokuların tümörleri ve tümör benzeri lezyonları güncel literatürde tanı ve tedavi yönetimine odaklanılarak kısaca gözden geçirildi.