Tamás Bodzay1, Gergely Sztrinkai1, András Kocsis1, Báliinstnt Kozma2, Tamás Gál3, Károly Váradi2

1Trauma Centre, Péterfy Hospital, Budapest, Hungary
2Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Machine Design, Budapest, Hungary
3Department of Trauma, Semmelweis University, Budapest, Hungary

Keywords: Asetabulum kırığı; kraniyal plak; iliyak kanat kırığı; medial plak; dörtgen yüzeyli plak.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada iliyak kanat kırıklarının stabilizasyonunun asetabüler osteosentezin stabilitesini etkileyip etkilemediği, cerrahi tespitin tercih edilen tedavi olup olmadığı ve kullanılacak tekniğin hangisi olduğu araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Çalışmada ölçümler iyileştirilmiş bir sonlu eleman modeli ile yapıldı. Çift kolonlu asetabulum kırıklarında gerginlik ve displasman değerleri aşağıdaki olgularda ölçüldü: Linea terminalis boyunca kraniyal ve medial plak tespiti kombinasyonu veya kraniyal plak ve dörtgen yüzeyli plak kombinasyonu. İliyak kanat kırığı ya tespit edilmedi ya da vidalarla veya bir plak ile tespit edildi.
Bulgular: Osteosentezin linea terminalis boyunca yapıldığı olgularda kraniyal ve dörtgen yüzeyli plak tespitlerinin kombinasyonunun kullanılması ile 0.01 mm’lik kırık boşluğu displasmanı gözlemlendi. Kraniyal ve medial konumlu plakların kombinasyonunda kırık boşluğundaki displasman 0.088 mm idi. İliyak kanat kırığının tespiti linea terminalisin osteosentezinin stabilitesini iyileştirmedi. İliyak kanat kırığının plak tespiti sadece vida tespitinden daha stabil idi.
Sonuç: Çift kolonlu kırıklarda eğer redüksiyon anterior yaklaşım gerektirmiyorsa iliyak kanat kırığını sadece tespitin stabilitesini iyileştirmek için tespit etmek gerekli değildir. Eğer redüksiyon anterior yaklaşım gerektiriyorsa iliyak kanat kırığını teknik olarak daha az zorlayıcı olan vida tespiti ile tespit etmeye değerdir.