İlhan ÖZKAN, Emre ÇULLU, Bülent ALPARSLAN

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: KT-1000 Ölçümü, Ön Çapraz Bağ Yırtığı, Ön-Arka Diz Eklemi İnstabilitesi.

Abstract

Diz ekleminin ön-arka planta laksitesinin objektif değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan cihazlardan biri KT-1000 (Med-metric, San Diego, California) cihazıdır. Diz eklemini çaprazlayan kasların farklı gevşeme derecelerinde bu cihazla yapılan ölçümler farklı sonuçlar vermektedir. KT- 1000 değerlendirmesinde kas gevşekliğinin etkisini incelemek amacı ile prospektif olarak planladığımız bu çalışmada, bir dizinde ön çapraz bağ yırtığı olan 12 olgu ve 10 sağlam olgunun toplam 44 dizinde uyanıkken ve genel anestezi altında 15, 20, 30 pound ve manüel maksimum kuvvetler ile KT-1000 ölçümleri yaparak sonuçları karşılaştırdık. Hastalar uyanıkken 44 dizde ölçülen tibianın milimetre olarak mutlak öne yer değiştirmesinin ortalamaları 15 pound kuvvet için 4.2 mm, 20 pound kuvvet için 6.0 mm, 30 pound kuvvet için 8.3 mm ve manüel maksimum kuvvet için 11.5 mm olarak bulundu. Aynı kuvvetler için genel anestezi altında (GAA) yapılan ölçüm ortalamaları ise sırası ile 4.8 mm, 6.9 mm, 9.3 mm ve 13.1 mm olarak tespit edildi. Olgularda her iki diz eklemleri arasındaki fark değerlendirildiğinde (side-to-side difference) 15, 20, 30 ve manüel makisumum kuvvetler için sırası ile elde edilen ortalama değerler uyanıkken; 1.5 mm, 1.9 mm, 2.5 mm, 4.8 mm, GAA; 1.5 mm, 2.0 mm, 3.4 mm, 6.2 mm olarak bulundu. Uyanıkken ve GAA ölçülen mutlak ölçüm değerlerinin tümü birbirinden farklı bulundu (p=0.000). Her iki diz eklemi arasındaki fark 15 ve 20 poundluk kuvvetlerde, uyanıkken ve GAA yapılan ölçümlerde farklı bulunmaz iken (p>0.05), 30 pound ve manüel maksimum kuvvetler için farklı bulundu (p=0.005 ve p=0.004). Bu bulgular ile kas gevşemesinin KT- 1000 cihazı ölçüm sonuçlarını etkilediği, uyanıkken ve GAA farklı sonuçlar elde edildiği kararına varıldı.