Kaan Gürbüz1, Mükerrem Betül Yerer2, Perihan Gürbüz3, Mehmet Halıcı4

1Department of Orthopedics and Traumatology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey
2Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Erciyes University, Kayseri, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Keywords: Epimedium, flavonoid, kemik iyileşmesi, ikariin, radikal süpürücü aktivite.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada femur kırıklı sıçan modelinde lokal olarak uygulanan ikariinin kemik kırığı iyileşmesi üzerine etkileri değerlendirildi. Gereç ve yöntemler: Çalışmaya sekiz ana çalışma grubunda 64 erkek Sprague-Dawley sıçan (ort. yaş 6 ay; ağırlık, 280-490 g) dahil edildi. Bir ekzojen osteo-indüktif madde olan ikariinin lokal olarak değişen dozlarda uygulanmasının kırık üzerine etkilerini araştırmak için kırık iyileşme süreci ve düzeyi radyografi, histopatoloji ve çift enerjili X-ışını absorbsiyometrisi ile değerlendirildi. İkariinin oksidanantioksidan sistemler üzerindeki etkilerini araştırmak için glutatyon (GSH) ve miyeloperoksidaz (MPO) düzeylerine ek olarak periferal kanda süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GPx) aktiviteleri ölçüldü.
Bulgular: Radyolojik kemik mineral yoğunluğu ölçümleri ve histopatolojik bulgular, ikariinin test edilen iki iyileşme döneminde tüm bu parametreleri geliştirdiğini ortaya koydu. Süperoksit dismutaz aktivitesi kırıklı tarafa lokal ikariin uygulaması ile birlikte azalırken, GPx ve GSH arttı ve MPO değişmedi. Ikariin, hidroksil radikali ve hidrojen peroksiti süpürmekten sorumlu olan GPx ve GSH düzeylerini artırdı.
Sonuç: Lokal olarak kırık üzerine uygulanan ikariin oksidatif stresi azaltarak kemik iyileşmesini hızlandırdı.