Hakan ÖZDEMİR, Aydın YILDIRIM, Mustafa ÜRGÜDEN, Semih GÜR, Ahmet Turan AYDIN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

Keywords: Ön Çapraz Bağ, Rekonstrüksiyon, Kemik-Patellar Tendon-Kemik Grefti.

Abstract

Giriş: 1994-1998 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda 87 hastaya, Ön Çapraz Bağ (ÖÇB) lezyonu tanısıyla, kemik-patellar tendonkemik (K-Pt-K) grefti kullanılarak ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılmıştır. Bu hastalardan ortalama 29 ay süreyle düzenli kontrolları yapılan ve yaş ortalaması 26.6 olan 24'ünden elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Hastalar ve
Yöntem: Ortalama 29 ay (22-42 ay) süreyle takibi yapılan hastaların tümü aktif yaşam süren erkekler olup, yaralanmaların %83.5'i sportif faaliyetler anında oluşmuştur. Hastaların tümünde detaylı fizik ve laboratuvar muayeneyi takiben, ÖÇB rekonstrüksiyonu öncesi, diz artroskopisi yapılmış ve ÖÇB lezyonu ile birlikte bulunan meniskal ve kondral patolojilere müdahale edilmiştir.
Bulgular: İzlem sonucunda; 1 hastada yüzeyel kesi yeri enfeksiyonu, 1 hastada artrofibriosis, 2 hastada boşalma hissinin devamı, 5 hastada şişlik, 8 hastada Quadriceps atrofisi, 14 hastada da diz önü ağrısı görülmüştür. Orta dönem sonuçlarının değerlendirilmesinde, Lysholm kriterlerine göre hem fonksiyonel hem de subjektif olarak %79 oranında (19 hasta) çok iyi ve iyi sonuç elde edilmiş, Tegner kriterlerine göre de 18 hastanın (%75) aktivite derecelerinde artış saptanmıştır.
Tartışma: Çalışmanın sonucunda, K-Pt-K grefti kullanılarak yapılan ÖÇB rekonstrüksiyonlarının, dizin dinamik ve statik stabilitesini temin ederek, günlük aktiviteyi kazanmada başarılı sonuç elde edilmesini sağladığı, ancak, özellikle meniskal patolojilerin varlığında sonuçların daha kötü olduğu ortaya konmuştur.