Mehmet KOCAOĞLU, Nadir ŞENER, Cüneyt ŞAR, Azmi HAMZAOĞLU, İbrahim TUNCAY

İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: Humerus, Kırık, Osteosentez, Açık Repozisyon, Olekranon Osteotomisi.

Abstract

Eklemiçi distal humerus kırıkları erişkin kırıkları içinde tedavisi problemli kırıklardandır. Bu kırıkların seyrek görülmesi nedeniyle kişisel bilgi birikimi geniş serilerin değerlendirilmesinde yetersiz kalmıştır. Çalışmamızın amacı son yıllardaki eğilim ile doğru orantılı olarak açık repozisyon, stabil osteosentez ve erken rehabilitasyon uygulanan vakalarımızda aldığımız yüz güldürücü sonuçları yayınlamaktır. Çalışma grubumuzu AO sınıflamasına göre tip C distal humerus eklem içi kırıklı 7 hasta oluşturmaktadır. Yaş ortalaması 30.8 yıl, takip süresi ise 20.1 aydır. Hastalarımıza ilk 48 saat içinde olekranon osteotomisi ile birlikte açık repozisyon ve stabil osteosentez uygulanmış, erken rehabilitasyona başlanmıştır. Klinik değerlendirme sonrasında 4 hastamız çok iyi, 2 hastamız iyi, 1 hastamız ise orta kategorisinde yer almıştır. 1 hastamızda komplikason olarak olekranon osteotomisinde nonunion görülmüştür. Humerus distal uç kırıklarında erken dönemde açık repozisyon ve stabil osteosentez ile başarılı sonuçlar alınabildiğini düşünüyoruz.