A Şükrü SOLAK1, Erbil AYDIN2, Fatih İ PESTİLCİ2, Mutlu AKDOĞAN2, Önder ERSAN2

1MÜ Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2SSK Ankara Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Hidroksiapatit, Çimentosuz Kalça Protezi, Aseptik Gevşeme.

Abstract

Ocak 1992 ile Aralık 1994 arasında hidroksiapatit kaplı çimentosuz kalça protezleri ile total kalça artroplastisi uygulanmış 96 hasta bu çalışmada değerlendirildi. Harris kalça skoruna göre ortalama 42 puan olan (21-79 puan arasında) preoperatif değerler son kontrolde 90 puan olarak (51-100 puan arasında) bulundu. Radyolojik analiz asetabular komponent için DeLee ve Charnley kriterlerine göre, femoral komponent için ise Gruen'in tanımladığı kriterlere göre yapıldı. Takip süresince dört asetabular komponent aseptik gevşeme nedeniyle revize edildi. Takip süresince dört asetabular komponent aseptik gevşeme nedeniyle revize edildi. Takip süresince femoral osteoliz görülmedi ve herhangi bir femoral komponent revizyonu yapılmadı. Uyluk ağrısı hastaların %14.2'sinde görüldü ve iki yıla kadar devam etti. Son kontrollerde klinik sonuçlarımız radyoloji sonuçlardan daha iyi olarak bulundu. Hidroksiapatitin çimentosuz kalça protezleri için iyi bir seçenek olduğu sonucuna varıldı.